Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Przedszkole Miejskie Nr 7 w Lesznie

O instytucji

 

Przedszkole Miejskie nr 7 im. Misia Uszatka w Lesznie

 

Od 30 lat jesteśmy dla Waszych dzieci, które są dla nas najważniejszymi ludźmi na świecie.

Przez ten czas wspólnie z Wami stworzyliśmy ogromną „uszatkową społeczność”.

 

Co nas wyróżnia? 

- przyjazna adaptacja - łagodnie przygotowujemy Ciebie i Twoje dziecko do przygody z przedszkolem

- własna, zdrowa kuchnia - dbamy o zdrowe i świadome wyżywienie, zapewniamy zbilansowaną dietę

- nowoczesne technologie - wprowadzimy Twoje dziecko bezpiecznie w cyfrowy świat programowania i nowych technologii ​

- eko pracownia - zadbamy o zrównoważony rozwój Twojego dziecka, nauczymy zdrowego stylu życia

- kompetencje społeczne - wzomcnimy u Twojego dziecka poczucie własnej wartości,  nauczymy efektownej komunikacji 


 

 

 

 

 

 

RODZICU !

 1. PRZEDSZKOLE CZYNNE JEST W GODZINACH: OD 630 DO 1630-.

       2. DZIECKO NALEŻY PRZYPROWADZAĆ I ODBIERAĆ PUNKTUALNIE – ZE WZGLĘDU NA POSIŁKI SPOŻYWANE W JADALNI

        –  NIE MA MOŻLIWOŚCI W TYM SAMYM  CZASIE ODEBRANIA DOMOFONU W SALI

 1. W NASZYM PRZEDSZKOLU OBOWIĄZUJE ZASADA, ŻE DZIECI PRZYPROWADZA I ODBIERA OSOBA DOROSŁA ZNANA NAUCZYCIELCE.
 2. W PRZYPADKU ODBIERANIA DZIECKA PRZEZ OSOBY NIEZGŁOSZONE WYCHOWAWCY NA POCZĄTKU ROKU NALEŻY PRZEDSTAWIĆ PISEMNE UPOWAŻNIENIE OD RODZICÓW DZIECKA I OKAZAĆ DOWÓD TOŻSAMOŚCI.
 3. NIE WOLNO POZOSTAWIAĆ DZIECKA SAMEGO W SZATNI!
 4. DRZWI PRZEDSZKOLA ZE WZGLĘDÓW BEZPIECZEŃSTWA SĄ ZAMKNIĘTE – WEJŚCIE PO NACIŚNIĘCIU DOMOFONU Z NAZWĄ GRUPY DZIECKA.
 5. RODZICÓW DZIECI MŁODSZYCH PROSIMY O POZOSTAWIENIE W SZATNI PODPISANEJ ZMIANY UBRANIA DLA DZIECI NA „WSZELKI WYPADEK”.
 6. W SPRAWIE INFORMACJI O DZIECKU MOŻNA DZWONIĆ POD NUMER TELEFONU 65-520-79-49. INFORMACJI UDZIELI DYREKTOR LUB REFERENT.
 7. ZABRANIA SIĘ WPROWADZANIA NA TEREN PRZEDSZKOLA I PLACU ZABAW PSÓW ZA WYJATKIEM PSÓW PRZEWODNIKÓW.
 8. W PRZEDSZKOLU NIE MA WÓZKARNI, DLATEGO PROSIMY O PRZYPROWADZANIE DZIECI PIESZO. ZABRANIA SIĘ POZOSTAWIANIA WÓZKÓW, ROWERKÓW ITP. W HOLACH ANI PRZED WEJŚCIEM - JEST TO DROGA EWAKUACYJNA.
 9. ZA POZOSTAWIONE PRZED PRZEDSZKOLEM ROWERY, WÓZKI ITP. NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI. ROWERKI DZIECIĘCE NALEŻY POZOSTAWIAĆ OBOK BUDYNKU GOSPODARCZEGO.
 10. UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE ZAPISANIE DZIECKA DO NASZEGO PRZEDSZKOLA NIE JEST RÓWNOZNACZNE Z KONIECZNOŚCIĄ ZAPEWNIENIA RODZICOM MIEJSC PARKINGOWYCH - PRZEDSZKOLE NIE POSIADA PARKINGU, A PARKOWANIE NA ULICY PRZY PRZEDSZKOLU POWINNO BYĆ ZGODNE Z PRZEPISAMI RUCHU DROGOWEGO. PROSIMY NIE PARKOWAĆ NA TRAWNIKU PRZED  PRZEDSZKOLEM.

 

 

UBEZPIECZENIE DZIECI OD NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW - ZA UBEZPIECZENIE DZIECI ODPOWIADAJĄ RODZICE.

 

        ORGANEM PROWADZĄCYM PRZEDSZKOLE JEST MIASTO LESZNO -    WYDZIAŁ EDUKACJI ZNAJDUJE SIĘ PRZY UL. SŁOWIAŃSKIEJ 63.

        NADZÓR PEDAGOGICZNY NAD PRZEDSZKOLEM SPRAWUJE KURATORIUM OŚWIATY W  POZNANIU DELEGATURA W LESZNIE, PLAC KOŚCIUSZKI 4.

       DYREKTOR PRZEDSZKOLA PRZYJMUJE INTERESANTÓW W KAŻDY WTOREK W GODZINACH 800 DO 1300.  (W POZOSTAŁE DNI -ZE WZGLĘDU NA PRACĘ Z DZIEĆMI-       WYŁĄCZNIE PO TELEFONICZNYM UZGODNIENIU)  

       GODZINĘ DOSTĘPNOŚCI NA KONSULTACJE Z RODZICAMI  WYCHOWANKÓW USTALONO NA  WTOREK GODZ. 13:00 -14:00

 

*WARUNKI ODPŁATNOŚCI ZA USŁUGI PRZEKRACZAJĄCE PODSTAWY PROGRAMOWE:

PRZEDSZKOLE POBIERA OD RODZICÓW ODPŁATNOŚĆ ZA FAKTYCZNĄ LICZBĘ GODZIN POBYTU DZIECKA W PRZEDSZKOLU PONAD  5 BEZPŁATNYCH GODZIN OPIEKI, WYCHOWANIA I KSZTAŁCENIA  W WYSOKOŚCI  1,30 ZŁ  ZA  KAŻDĄ ROZPOCZĘTĄ  GODZINĘ ORAZ ZA KOSZTY SUROWCA ZUŻYTEGO DO PRZYRZĄDZANIA POSIŁKÓW W WYSOKOŚCI 9,00 ZŁ DZIENNIE (żywienie – 3 POSIŁKI:  I śniadanie + II ŚNIADANIE + obiad )   PŁATNE Z DOŁU DO DNIA 15- GO NASTĘPNEGO MIESIĄCA.

PŁATNOŚĆ MOŻLIWA JEST WYŁĄCZNIE PRZELEWEM.

PRZYPOMINAMY O TERMINOWYCH WPŁATACH - ZA SPÓŹNIENIA NALICZANE SĄ ODSETKI KARNE.

PROSIMY O WPISYWANIE W TYTULE PRZELEWU IMIENIA I NAZWISKA DZIECKA! NIE RODZICA!

W TRUDNEJ SYTUACJI MATERIALNEJ RODZIC MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O REFUNDACJĘ WYŻEJ WYMIENIONYCH OPŁAT W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY RODZINIE UL. KORCZAKA 5

 


UWAGA!  DZIECI DO PRZEDSZKOLA PRZYCHODZĄ ZDROWE!

Zgodnie z zaleceniami Podstawy programowej wychowania przedszkolnego każdego dnia uczestniczą w zajęciach na powietrzu (wyjątek stanowi bardzo wietrzna, mroźna pogoda, obfite opady deszczu)

OBOWIĄZKIEM RODZICÓW jest zapewnienie dziecku odpowiedniego ubioru- tj. ubieramy dzieci na tzw. „cebulkę”, jeżeli jest potrzeba dajemy kalosze, pelerynki, parasole, zimą dajemy rękawiczki, szale itd.

NIE MA MOŻLIWOŚCI POZOSTAWIANIA DZIECI W INNEJ GRUPIE NA CZAS WYJŚCIA NA POWIETRZE.

 

Administratorem danych osobowych jest Przedszkole Miejskie nr 7 im. Misia Uszatka  z siedzibą w Lesznie, ul. S. Żeromskiego 19.

Inspektorem danych osobowych jest Natalia Ratajewska,  z którą można się skontaktować za pomocą poczty elektronicznej kontakt@rodo-leszno.com.pl

Przedszkole posiada stronę internetową – jej adres to: https://przedszkole7leszno.pl

 

 

 

 

 

 

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.