Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Ogłoszenia

Zarządzenie Nr 7/2021

Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 7 w Lesznie

z dnia 29 marca 2021

w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w przedszkolu w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Na podstawie § 2 ust. 1-4 oraz § 3 ust.1 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U z 2021, poz. 561)

 

zarządzam, co następuje:

§ 1

  1. Ogranicza się na czas oznaczony prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Przedszkola Miejskiego nr 7 im. Misia Uszatka                          w Lesznie w okresie od dnia 29 marca 2021r. do dnia 11 kwietnia 2021r. w związku  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
  2. Ograniczenie funkcjonowania przedszkola nie dotyczy dzieci tych rodziców, którzy zatrudnieni są w podmiotach wymienionych w § 2 ust. 4 w/w rozporządzenia i złożyli wniosek o zorganizowanie dla ich dzieci zajęć w przedszkolu.
  3. W okresie czasowego ograniczenia zajęć, o którym mowa w ust. 1, zadania Przedszkola Miejskiego nr 7 im. Misia Uszatka w Lesznie są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

§ 2

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Przedszkola Miejskiego nr 7 w Lesznie

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                                                                                            29.03.2021       Barbara Walczak

                                                                                                                                                                                        Dyrektor

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Kwiecień 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Imieniny